Selecteer een pagina

Safety first organisatie

Safety first organisatie

Safety First Competence Center is de plek binnen de organisatie Safety First Group International waar nagedacht wordt en gericht gewerkt wordt aan competentie-ontwikkeling van mensen, de organisatie, klanteneisen en markbehoeften. In het Competence Center brengen we de expertise bijeen, die nodig is om de voor de organisatie belangrijke bekwaamheden te (laten) ontwikkelen. Tevens zijn hierin beslissers samengebracht, die verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van de mensen en van het werk dat binnen de organisatie plaatsvindt. Vanuit dit samenspel van expertise en verantwoordelijkheden is deze groep mensen samen in staat op een integrale manier te werken aan competentie-ontwikkeling. Het is daarbij een slagvaardige groep mensen, die beschikt over de expertise, invloed en beslissingsbevoegdheid. 

Het Competence Center levert daarmee een bijdrage aan: – het grip krijgen op en verder ontwikkelen van de (kern)competenties die voor de organisatie van cruciaal belang zijn; – het doen van investeringen die voor het onderhouden en vernieuwen van competenties noodzakelijk zijn; – het creëren van condities die nodig zijn om competentie-ontwikkeling te koppelen aan het dagelijks functioneren van de organisatie; – het vergroten van het leervermogen van de organisatie en de markt als geheel. Het Competence Center bevordert de structurele aandacht voor leren binnen en buiten de organisatie. Leren en ontwikkelen zijn in deze opzet niet zozeer de instrumenten om medewerkers voor te bereiden op nieuwe taken of werkprocessen, maar zijn de belangrijkste processen die de bekwaamheden voortbrengen om flexibiliteit, wendbaarheid en innovativiteit te stimuleren. Vraagstukken op het gebied van competentieontwikkeling worden integraal benaderd, waarmee leren een belangrijke plaats krijgt binnen de organisatie, bij klanten en derden.

Safety First Competence Center (hierna SFCC genoemd) is actief in het geven van diverse opleidingen en afnemen van examens zowel intern als extern in verschillende talen. SFCC voorziet ook individuele trajecten met betrekking tot screening van QSHE competenties (1 dag assessment en/of 1 dag development) en dit is van toepassing op Blue Collar Roles, Safety Coach, -Officer en -Manager. De QA-politiek van Safety First Group International en meer specifiek, haar onderafdeling SFCC bevindt zich tevens in het organiseren en ontwikkelen van diverse opleidingen met daaraan verbonden de bijbehorende examens.

Alle docenten werken volgens de SFCC methodiek, zijn getraind, worden continue geëvalueerd,  bijgestuurd waar nodig en beschikken over de juiste kerncompetenties, expertise en ervaring in functie van de te geven training domeinen.

Jamal Abbad

Afgevaardigd bestuurder

Mariam Abbad

HR & Administratie

Erwin Van Damme

Interne auditor / Docent / Jurylid

QSHE / Fire Prevention

Jos De Mulder

Docent / Jurylid

QSHE

Chris Van Semmertier

Docent / Jurylid

QSHE

Chris Note

Docent / Jurylid

QSHE

Guy Vanderschelde

Docent / Jurylid

QSHE / Nucleaire Veiligheid

Frans Verspeek

 Docent / Jurylid

QSHE / Nucleaire Veiligheid