Selecteer een pagina

Productfiche Blue Collar Roles

DOELGROEP

Kandidaten die een specifieke functie dienen uit te voeren binnen het vakdomein veiligheid, kwaliteit en milieu.

Een assessment wordt gebruikt om competenties van een kandidaat of medewerker op een wetenschappelijk onderbouwde manier in te schatten, om zo toekomstig succes te kunnen voorspellen.

PROGRAMMA

Het assessment bestaat uit een combinatie van 2 online vragenlijsten, namelijk de Persoonlijkheidsvragenlijst (WSQ – duur 25 tal minuten) en de Dependability & Safety Instrument (DSI – 7 tal minuten). De resultaten van deze vragenlijsten worden gevalideerd tijdens een competency based interview (CBI). Tijdens dit gesprek kan ook de motivatie besproken worden. Tenslotte worden de cognitieve vaardigheden getoetst aan de hand van online redeneertesten (Verify – 25 tal minuten). 

PRAKTISCH

Kandidaten mogen een online screening en een (online) gesprek verwachten die een 4tal uren in beslag zal nemen.

Rapportage

Binnen de 5 werkdagen mag u van ons een rapport ontvangen, met focus op 4 competenties. Dit rapport bevat een analyse, op basis van het gesprek en de online testen, van elke geselecteerde competentie met focus op de sterktes en ontwikkelpunten van de kandidaat.

KOSTPRIJS PER KANDIDAAT  

1170,-€ per Assessment Center (excl. BTW)